Kan du dina vågor?

Som seglare är du van att anpassa dig efter vinden, men även vattnets rörelser spelar en avgörande roll för hur du ska föra fram båten. Vi har tagit fram en ordlista för de vanligaste typerna av vågor.

Bränning:

En våg som rullar upp över grund eller strand. Vågtoppen rör sig snabbare än botten och medför att toppen faller fram över botten och bryter vågen.

Dyning:

En våg som uppkommit från vindvågor och som rör sig olika snabbt och separeras från varandra. Därmed blir vågen längre och vattenytan ser jämn ut.

Stående vågor:

En våg som inte rör sig utan står kvar på samma plats. Uppkommer vid konstant vattenrörelse och är vanliga i havsvikar och forsar.

Svall:

En våg som skapas av föremål som rör sig i vattnet, till exempel efter en båt.

Vindvågor:

En kort ytlig våg som bildas när vinden blåser mot vattenytan.

Om oss

MUSTO – VÄRLDENS BÄST BALANSERADE SJÖKLÄDER

För att få fram den optimala balansen mellan torrhet, värme, smidighet, passform och funktionella detaljer krävs det erfaren- het från alla typer av segling. Från jolleseglarens specifika krav på rörlighet och torrhet till oceanseglarens högt ställda förväntningar på ett ställ som håller kylan och vattnet ute år efter år.

På Musto har vi all den erfarenhet och kunskap som behövs (och ofta lite till) för att ge dig precis de sjökläder du behöver för just din typ av segling.

Frågor och funderingar

Vänligen kontakta oss via:

Mail: webshop@musto.se
Tel: +46 31 914500

Följ oss på instagram